Kalendarz

sierpień 2020
N P W Ś C Pt S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.
You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

Sonda

Jakie korzyści może odnieść Twoja Gmina jako gmina partnerska Szlaku Jana III Sobieskiego (JIIIS)?
strona główna Certyfikacja
English (United Kingdom)Polish (Poland)

Program „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim" został opracowany na rzecz rozwoju przedsiębiorczości na Szlaku Jana III Sobieskiego, czyli na terenie 6 gminach partnerskich (Podregion): Wólka, Spiczyn, Mełgiew, Piaski, Rybczewice, Gorzków.

Jednym z nieodłącznych komponentów Programu jest system certyfikacji, służący wyróżnieniu produktów i usług powstających na Szlaku, zarówno tych przy wsparciu ze środków szwajcarskich, jak i innych zasługujących na pokazanie na Szlaku JIIIS. Zgodnie z tytułem projektu, głównym celem certyfikacji jest identyfikacja i promocja tych produktów, usług i wydarzeń, które staną się elementami budowy silnej marki. Poprzez nadawanie Certyfikatów, program chce zintegrować osiągnięcia i potencjał Podregionu, ale również autentyczność wynikającą zarówno z dziedzictwa, jak i tego co nowe. Za certyfikację odpowiedzialny jest Zespół Certyfikacji im. Jana III Sobieskiego w UM Piaski.

Wnioskować o przyznanie Znaku Certyfikatu oraz prawo do używania i posługiwania się nim mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby prawne i inne jednostki organizacyjne, którym ustawa przyznaje zdolność prawną (podmioty gospodarcze, organizacje pozarządowe, instytucje oraz osoby fizyczne działające w Podregionie), oferujące swoje usługi/wyroby w ramach Szlaku JIIIS, jak i podmioty z nim nie związane, ale prowadzące działalność w Podregionie. Certyfikacji mogą podlegać produkty, usługi, wydarzenia, np. wyroby artystyczne, produkty żywnościowe, oferta turystyczna lub inne działania zasługujące dzięki swojej unikalności na wyróżnienie Znakiem Certyfikatu JIIIS. Certyfikacja przeprowadzana będzie na podstawie indywidualnych zgłoszeń Wnioskodawców.

W procesie certyfikacji zastosowano dwa poziomy kryteriów. Kryteria obowiązkowe, które powinny być spełnione łącznie, są one jednakowe dla wszystkich kategorii i zawierają następujące elementy:

· Ocena techniczna złożonego wniosku

· Sprawdzenie wszystkich niezbędnych podpisów Wnioskodawcy

· Zweryfikowanie wykazywania związku z obszarem geograficznym Podregionu

· Sprawdzenie zgodności przedsięwzięcia ze Zintegrowaną Strategią Rozwoju Szlaku JIIIS.

· Sprawdzenie wszystkich niezbędnych oświadczeń, m.in. o spełnianiu wymogów prawnych i zachowaniu standardów.

Drugim poziomem Systemu Certyfikacji Szlaku JIIIS są kryteria merytoryczne, w ramach których Wnioskodawca uzyska punkty zgodnie ze stopniem spełnienia danego kryterium oraz dodatkowo przyznawane są punkty premiowane. Od ilości otrzymanych punktów zależeć będzie stopień przyznanego Certyfikatu:

* (1 gwiazdka) *** (2 gwiazdki) *** (3 gwiazdki)

Ocena merytoryczna przeprowadzana będzie w ramach 15 linii certyfikacyjnych. Z racji na priorytetowość pewnych elementów pojawiają się one w większości kategorii, np. związek z dziedzictwem rodu Sobieskich, czy wykorzystywanie lokalnych zasobów, jednak w każdej z kategorii są oceniane, rozpatrywane w nieco innym kontekście odpowiednim do danego rodzaju działalności. W każdej z kategorii znajduje się również szereg kryteriów branżowych, związanych z charakterem prowadzonej działalności.

Linie certyfikacyjne:

1. Potrawy i produkty spożywcze

2. Napoje

3. Restauracje, puby, kawiarnie i inne obiekty oferujące wyżywienie na miejscu

4. Ruchome placówki gastronomiczne i firmy cateringowe

5. Obiekty hotelarskie

6. Agroturystyka

7. Turystyka i rekreacja

8. Szlaki turystyczne

9. Wydarzenia i imprezy

10. Rękodzieło

11. Kosmetyka i pielęgnacja

12. Działalność w sieci

13. Szkolenia, warsztaty, kursy

14. Punkt usługowy, punkt handlowy

15. Inne działania/ produkty/ usługi zasługujące dzięki swojej unikalności na wyróżnienie Certyfikatem Szlaku JIIIS

Nadzór nad procesem certyfikacji sprawuje Zespół Certyfikacji, z siedzibą w Piaskach przy ul. Lubelskiej 80, natomiast proces będzie prowadzony przez niezależną jednostkę certyfikującą. Uczestnictwo w procesie certyfikacji dla Beneficjentów projektu jest bezpłatne, oferując przy tym szereg korzyści.

Znakiem wyróżniającym produkty i usługi oznaczone Certyfikatem Szlaku JIIIS jest logo zbudowane na kształt pieczęci, w której centrum wpisana jest korona i symbol JIIIS z trzema gwiazdami tworzącymi łącznie sygnet Znaku oraz podpisem "CERTYFIKAT SZLAKU".

 

 

 

Ta strona używa cookies. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies, oraz sposobu jak je usunąć zobacz Polityka cokies.